Diensten &
Werkwijze

samenwerken

Vitaliteit & gezondheid

Synergie is een veelgebruikte term op de werkvloer. Het staat voor ‘een geheel dat meer waard is dan de afzonderlijke delen’. Simpel gezegd betekent dit dat het resultaat van samenwerking beter is dan wat iedereen afzonderlijk bereikt zou hebben. Een van de voorwaarden voor een optimale bundeling van krachten in een organisatie, is dat deze individuen met energie en plezier hun werk kunnen doen. Met een vitaal en gezond werkklimaat verlaag je de kans op verzuim, en verhoog je bovendien ook de motivatie en voldoening van werknemers. Niet alleen werknemers afzonderlijk profiteren van een hoge vitaliteit en goede gezondheid, maar met synergie in het achterhoofd heeft ook de organisatie in het geheel hier veel profijt van!

Meer informatie

Motiveren

Life & career coaching

Elk mens komt in zijn leven bepaalde fasen tegen waarin hij vastloopt. Een gevoel van onvrede, droefenis, een impasse of een gebrek aan motivatie in de privé- of werksituatie is heel normaal. Het is echter niet vanzelfsprekend dat je hier altijd even gemakkelijk weer uitkomt. Terwijl jij namelijk tot stilstand bent gekomen, gaat de wereld om je heen in hoge snelheid door. Dit maakt het voor jou lastig om terug naar de basis te gaan. Vanuit je kwaliteiten en passies uitzoeken wie je bent, wat je wil, wat je dromen zijn en hoe je deze dromen kunt bereiken wordt hierdoor bijna onmogelijk. Met de professionele en individuele begeleiding van KLIKK kun jij jezelf gaan ontwikkelen en wordt jouw toekomstbeeld weer duidelijk, vitaal en rooskleurig. Samen met KLIKK doorbreek jij de impasse en kom je weer in beweging..

 

Meer informatie

Probleemoplossende methodiek

Complexe casuïstiek

“Problemen zijn er om opgelost te worden”. Het is een uitspraak die iedereen in zijn leven wel eens voorbij heeft horen komen. In sommige gevallen is dit echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Problemen tussen werkgever en werknemer kunnen zeer complex zijn, en daardoor voor langere tijd spelen in de organisatie. In veel gevallen hebben beide partijen al veel moeite gestoken in het oplossen van de case, maar helaas tevergeefs. Veel specialisten hebben de situatie al bekeken en allemaal hebben zij hun persoonlijke visie op de complexe situatie losgelaten. Vanuit allerlei hoeken horen zowel werkgever als werknemer hoe zij het beste kunnen handelen. Door het inmiddels vertroebelde beeld zijn werkgever en werknemer de regie kwijt en hebben zij het gevoel niet meer vooruit te komen. De zo gewenste voorwaartse beweging blijft uit…

 

Meer informatie

Reïntegratie

Spoor twee trajectbegeleiding

In 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in het leven geroepen. Deze wet verplicht werkgever en werknemer om samen oplossingsgericht met verzuim om te gaan. Dit alles heeft als doel de werknemer zo goed mogelijk te laten re-integreren op de werkvloer en zo langdurig verzuim tegen te gaan. In veel gevallen biedt de werkgever dan aangepast werk aan zodat de werknemer kan terugkeren op de werkvloer. Het kan echter voorkomen dat deze re-integratie niet lukt. In dit geval moeten werkgever en werknemer samen op zoek naar een andere werkgever: een tweede spoor. KLIKK is hierbij gedurende het traject dé ondersteunende en coachende partner. We zorgen er met daadkrachtige en persoonlijke begeleiding voor dat een werknemer zijn mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt leert benutten. Op deze manier ondersteunen we zowel werkgever als werknemer..

 

Meer informatie

Verzuimbegeleiding

Arbo- en Verzuimbegeleiding

Iedere werknemer kan ziek worden. In veel gevallen is de werknemer binnen enkele dagen weer hersteld en beschikbaar voor de organisatie. In sommige gevallen duurt verzuim echter langer en zijn er dieperliggende factoren op het gebied van fysieke, psychische, sociale of mentale oorzaken. In dit geval komt KLIKK om de hoek kijken. Wij gaan namelijk op zoek naar deze dieperliggende oorzaken en komen zo de werknemer tegemoet in zijn behoeften om re-integratie op de werkvloer mogelijk te maken. We kijken niet alleen naar wat er aan de huidige problemen ten grondslag ligt, maar kijken bovendien naar de mogelijkheden voor de toekomst…

 

Meer informatie