blog &
updates

KLIKK optimaliseert spoor 2 traject

Wanneer de werknemer uitvalt en re-integratie niet mogelijk is, moeten werkgever en werknemer samen op zoek naar een andere werkgever: een tweede spoor. Om een nieuwe, passende relatie tussen werknemer en werkgever te creëren, optimaliseren we ons spoor 2 traject steeds verder. Een recente nieuwe samenwerking is hierin een mooie stap!

Sinds kort maken we gebruik van een extern loopbaankeuze-platform. Dit is hét platform waarop alle informatie samenkomt. Dit meetinstrument waarin diverse testen aan bod komen (beroepskeuzetesten, persoonlijkheidstesten etc.) koppelt de testresultaten op basis van data aan concrete opleidingen en vacatures. Op deze manier wordt de weg naar nieuw passend werk nog betrouwbaarder en worden de uitstroomcijfers lager.

“Het mooie van dit platform is dat het naadloos aansluit bij de visie van KLIKK”, vertelt Nienke de Jager. “De primaire focus ligt namelijk op hetgeen je wél kan. Er wordt niet in beperkingen gedacht, maar in mogelijkheden. Bij KLIKK realiseren we ons echter wel dat meetinstrumenten en andere tools an sich niet voldoende zijn. Een koppeling tussen die meetinstrumenten enerzijds, en maatwerk en een mensgerichte aanpak anderzijds is de weg naar verdere professionalisering. Alleen zo helpen we werknemer én werkgever naar toekomstbestendige en duurzame oplossingen!”

Interesse in spoor 2 trajectbegeleiding? Neem contact op!