Diensten &
Werkwijze

Reïntegratie

Spoor twee trajectbegeleiding

In 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in het leven geroepen. Deze wet verplicht werkgever en werknemer om samen oplossingsgericht met verzuim om te gaan. Dit alles heeft als doel de werknemer zo goed mogelijk te laten re-integreren op de werkvloer en zo langdurig verzuim tegen te gaan. In veel gevallen biedt de werkgever dan aangepast werk aan zodat de werknemer kan terugkeren op de werkvloer. Het kan echter voorkomen dat deze re-integratie niet lukt. In dit geval moeten werkgever en werknemer samen op zoek naar een andere werkgever: een tweede spoor. KLIKK is hierbij gedurende het traject dé ondersteunende en coachende partner. We zorgen er met daadkrachtige en persoonlijke begeleiding voor dat een werknemer zijn mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt leert benutten. Op deze manier ondersteunen we zowel werkgever als werknemer!

Om re-integratie op het tweede spoor te stimuleren werkt KLIKK volgens een stappenplan. Wij beginnen altijd met een vrijblijvend intakegesprek, waarin werkgever en werknemer kennismaken met de coaches van KLIKK. In dit gesprek wordt de huidige situatie besproken aan de hand van het verzuimdossier en het arbeidsdeskundig onderzoek. Misschien nog wel belangrijker is dat in dit gesprek niet alleen de huidige situatie wordt besproken, maar dat er ook direct vooruit wordt gekeken. Via haalbare, concrete doelen wordt een tijdpad opgesteld zodat we onmiddellijk in beweging komen. Deze beweging is de eerste stap richting het meest optimale toekomstperspectief!

Na een intakegesprek komen we in een onderzoeksfase waarin we op zoek gaan naar de kwaliteiten en valkuilen van een werknemer. Hierdoor wordt de werknemer zich bewust van wie hij is, wat hij wil én wat hij kan. Zo kan er gericht worden gezocht naar nieuw passend werk. De volgende fase, de sollicitatiefase met daarin het loopbaanadvies, zorgt er vervolgens voor dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Onze sollicitatietrainingen en analyses van de arbeidsmarkt vergemakkelijken de zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Door het uitgebreide netwerk waar KLIKK deel van uitmaakt is een passende baan binnen handbereik.

Bij KLIKK beseffen we dat wanneer een werknemer een baan vindt, onze taak nog niet is voltooid. Nazorg hebben we hoog in het vaandel staan, en dus houden we gedurende de eerste maanden waarin de werknemer werkt nog actief contact. Hierdoor benadrukken we de opgebouwde basis van vertrouwen en veiligheid. Onze tweede spoor begeleiding zorgt weer voor een rooskleurig toekomstperspectief!

Neem direct contact op voor een pakket op maat!